v/ Helle Adler Thorsted

Samtaleterapi

Samtaleterapi kan være en rigtig god hjælp hvis du står i en situation, hvor dit liv forekommer dig alt for komplekst og uforståeligt.

Er du fanget i et uhensigtsmæssigt reaktionsmønster, som gang på gang spænder ben for dig, og hindrer dig i, at komme videre, på den måde du ønsker det ?

Har du svært ved at sige til og fra, overfor f.eks.  ægtefælle, børn, familie, kollegaer eller chefen ?

Føler du, at du er gået i stå og lige meget hvad du gør, så kommer du ikke videre ?

Er du plaget af skyld, skam eller følelsen af ikke at slå til ?

Har du har mistet en elsket, og har du svært ved, at tackle sorgen og finde en måde at komme videre med dit liv på ?

Nogen gange kan livet blive så svært, at du kan have brug for støtte til, at få dine indre ressourcer frem i lyset, for at kunne skabe en positiv forandring for dig selv.

Du kan have brug for hjælp til at få bearbejdet de nederlag, kriser og sorger som du har været igennem, eller som du står i lige nu.

Samtaleterapi vil kunne hjælpe dig til at blive mere bevidst om dig selv, dine behov og ønsker, hvad du vil have ud af livet, samt hvor og hvordan du vil skabe forandring.

Samtaleterapien vil altid tage udgangspunkt i dig og din aktuelle situation.

Det kræver både beslutsomhed og mod, at arbejde med sine problemer, og jeg vil støtte dig i den proces.

Jeg vil møde dig, i det du står i, og sammen vil vi sætte fokus på de temaer, som du ønsker at bringe op i terapien.

Nogle af de problematikker du står i, kan have deres rod i din tidlige barndom.

Da minderne herfra ofte er “glemt”, så kan de skabe blokeringer for dig.

Blokeringer som får dig til at handle irrationelt og uforståeligt for dig selv.

Hvis du vil, så kan vi  sammen “gå tilbage” og se på, hvad der egentlig skete og hvordan det indvirker på dit liv i dag.

Det vil altid være dig der bestemmer, hvad du vil tale om og der er intet som er for stort eller småt, at bringe op i samtaleterapien.